Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie skutecznych i efektywnych metod kompozycji usług sieciowych (Web Services Composition – WSC). Kompozycja usług sieciowych jest problemem o wysokiej złożoności obliczeniowej. Dlatego proponujemy nowe rozwiązanie bazujące na połączeniu metod symbolicznych, znanych w dziedzinie automatycznej weryfikacji, z algorytmami ewolucyjnymi, zaliczanymi do metod sztucznej inteligencji. Proponowane rozwiązanie adaptuje koncepcję planowania dwufazowego przy wykorzystaniu potencjału obydwu łączonych metod.
Podstawową koncepcją SOA (Service Oriented Architecture) [Bell08] są niezależnie od siebie rozwijane elementy oprogramowania, które komunikują się ze sobą za pomocą precyzyjnie zdefiniowanych protokołów sieciowych. Istnieją standardy opisujące wywoływanie usług WSDL [Wsdl01], sposoby wymiany informacji (np. SOAP [Soap07]), realizację złożonych wywołań usług i przepływy informacji pomiędzy nimi BPEL [Wsbp07) itp. Jednak pomimo tego, że aspekty techniczne komunikacji pomiędzy usługami są dobrze znane, to efektywne metody automatycznej kompozycji i agregacji funkcjonalności usług nadal stanowią wyzwanie. Główne problemy są tutaj związane z dużymi rozmiarami środowisk, co implikuje olbrzymią przestrzeń rozwiązań, oraz trudności związane z niekompatybilnością poszczególnych usług.